خدمات به کارفرمایان و مراحل آن

کارفرمایان محترم می توانند با انجام مراحل زیر نیروی متخصص خود را از طریق بانک اطلاعاتی برگزیده و برای انجام مصاحبه و مراحل گزینشی اقدام نمایند.


Business Work Flow of Karbank استخدام و کاریابی اینترنتی کاربانک
 

مرحله چهارم

کارفرما رزومه کارجویان را بررسی نموده و اطلاعات تماس آنان را برای دعوت به مصاحبه دانلود می کند.
همچنین آگهی شغلی درج شده به متخصصین گروه های مرتبط ارسال شده و کارجویان رزومه خود را مستقیماً به کارفرما ارسال می دارند.

مرحله سوم

خواندن محتوای رزومه ها برای کارفرمایان رایگان است اما دسترسی و دانلود اطلاعات تماس کارجویان به اعتبار نیاز دارد. هزینه خرید بسته های اعتباری متفاوت بوده و در جدول تعرفه مشخص شده است.

مرحله دوم

در این مرحله کارفرما میتواند به جستجوی رزومهافراد متخصص یا در صورت تمایل به درج آگهی شغلیبپردازد.

مرحله اول

جهت استفاده از خدمات کاریابی سایت کاربانک لازم است عضو سایت بوده و ثبت نام کنید.

 

کاریابی چگونه کار می کند؟

بخش آموزش

با مطالعه مطالب آموزشی در این قسمت از سایت میتوانید روند کاریابی و استخدامی خود را بطور مؤثرتری دنبال نمائید.

فهرست محتویات: